Högt blodtryck symptom

Oftast ger högt blodtryck inga symptom alls. En del känner av lindriga symptom för högt blodtryck som huvudvärk och trötthet. Riktigt högt blodtryck, så kallad malign hypertoni, kan ge mer tydliga symptom som illamående, svår huvudvärk eller allvarliga andningssvårigheter. Det är dock ett mycket ovanligt tillstånd.

Hur vet om man har högt blodtryck? Eftersom högt blodtryck oftast inte ger några särskilda symptom är det viktigt att regelbundet kontrollera sitt blodtryck genom t.ex. hälsokontroller, hos sin läkare eller på sin vårdcentral. Apoteket säljer också blodtrycksmätare så att man själv kan kontrollera sitt blodtryck.

Här läser du mer för att förstå hur du effektivt kan behandlas mot högt blodtryck..

Topp 3 vanligast symptom på högt blodtryck

Även om högt blodtryck oftast inte ger dig några särkilda symptom finns det ändå ett par vanliga symptom som du kan var uppmärksam på. De allra flesta som har ett förhöjt blodtryck märker dock ingenting ovanligt.

  1. Huvudvärk
  2. Yrsel
  3. Trötthet

Sekundärt högt blodtryck symptom

Sekundärt högt blodtryck, när högt blodtryck är en effekt av ett annat sjukdomstillstånd, kan det ge andra typer av symptom som är kopplade till det sjukdomstillståndet. Högt blodtryck som orsakas av hormononella störningar som yttrar sig i giftstruma kan ge viktminskning, rodnad i handflatorna, darrningar, hjärtrytmrubbningar eller svettningar.

Högt blodtryck hos gravida

Högt blodtryck hos gravida kvinnor är ett symptom på havandeskapsförgiftning. Havandeskapsförgiftning kan i sällsynta fall övergå i graviditetskramp (eklampsi), som är livshotande för både modern och barnet, och kramperna kan också göra så att modern blir medvetslös. Tecken på att hjärnfunktionen påverkas i denna riktning kan visa sig i synrubbningar, huvudvärk, illamående och uppkastningar.

Högt blodtryck hos barn

För nyfödda och bebisar är vissa tecken särskilt viktiga som t.ex. att bebisen inte växer och frodas, anfall eller attacker, brist på energi och andningssvårigheter. Hos barn kan högt blodtryck orsaka huvudvärk, utmattning, synrubbningar, näsblödningar och ansiktsförlamning.

Klicka här för att läsa mer om ditt höga blodtryck.