Losartan Pfizer

Detta läkemedel tillhandahålls ej för närvarande. Se aktuell lista över läkemedel här.

Information

På den här sidan om Losartan Pfizer får du koll på din medicin, vad den behandlar och hur den påverkar kroppen, vilka biverkningar du kan få och vilka doser det finns.

När du läser den här sidan så får du kunskap så att du kan känna dig mer trygg med din medicin och du slipper känna dig orolig för okända biverkningar eller vad som kan hända med din kropp när du tar läkemedlet.

Losartan Pfizer är ett läkemedel som du får mot högt blodtryck eller någon av de andra sjukdomar som kan behandlas t.ex. hjärtsvikt, läs mer om det här. Medicinen hör till gruppen angiotensin II-antagonister.

I Losartan Pfizer finns det ett ämne, en aktiv substans som heter Losartan. Det är det ämnet som sänker ditt blodtryck. Du kan läsa om hur losartan sänker blodtrycket och påverkar kroppen här.

Losartan Pfizer är ett läkemedel som är receptbelagt, vilket innebär att en läkare ska skriva ut medicinen på ett recept för dig för att du ska kunna köpa det.

Losartan Pfizer tabletterna är filmdragerade för att de ska vara lätta för dig att svälja. Det finns två olika doser eller styrkor på tabletterna; 50 mg och 100 mg. Siffrorna anger hur mycket losartan det finns i varje tablett. Vilken dos läkaren skriver ut till dig beror på hur mycket ditt blodtryck behöver sänkas.

Tillverkare av Losartan Pfizer är Pfizer AB. Moderbolaget heter Pfizer Inc. och finns i New York, USA.

Det finns olika biverkningar som du kan få när du tar Losartan Pfizer. Bland de vanliga biverkningarna finns yrsel, trötthet och kraftlöshet, medan bland de mindre vanliga biverkningarna finns hjärtklappning, andfåddhet och kräkningar. Läs mer här om Losartan Pfizer biverkningar.

Du känner igen dina tabletter på utseendet

  • Losartan Pfizer 50 mg: Vit till nästan vit, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med inskriptionen ”E” på en sida och ”46” på den andra sidan.
  • Losartan Pfizer 100 mg: Vit till nästan vit, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med inskriptionen ”E” på en sida och ”47” på den andra sidan.