Losarstad

12,5 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Losarstad är en angiotensin II-antagonist, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan och Hydroklortiazid

Losarstad biverkningar

Tillverkare är PharmaCoDane.

Utseende

Losarstad 12,5 mg: vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett.

Losarstad 50 mg: vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en korsad brytskåra på bägge sidor.

Losarstad 100 mg: vit, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra på bägge sidor.

 

Losarstad Comp

50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Losarstad Comp är en angiotensin II-antagonist och diuretikum, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan och Hydroklortiazid

Losarstad Comp biverkningar

Tillverkare är STADApharm AB

Utseende

Losarstad Comp 50 mg/12,5 mg: Vita, runda tabletter.

Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg Vita, ovala, bikonvexa tabletter.

Losarstad Comp 100 mg/25 mg: Vita, runda tabletter.