Blodtrycksmätare

Blodtrycksmätare används för att mäta ditt blodtryck. Här läser du för att förstå hur du själv kan ta reda på om du har högt blodtryck. Du får reda på vilka typer av blodtrycksmätare som finns och hur de fungerar och hur du använder dem för att ge dig bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv.

Genom att du själv, din läkare eller din sjuksköterska mäter ditt blodtryck med hjälp av en blodtrycksmätare så kan du få svart på vitt om du ligger i farozonen för högt blodtryck. Du kan lida av högt blodtryck utan att veta om det. Det är en vanlig och lömsk välfärdssjukdom som de flesta drabbade inte vet om att de har. Här läser du mera om symptom på högt blodtryck. Om du har drabbats av högt blodtryck och har det under en längre tid utan att behandlas så kan du få allvarliga följdsjukdomar.

Genom att du testar ditt blodtryck med en blodtrycksmätare med jämna mellan rum så får du i tid reda på om du behöver vidta åtgärder. Kanske i form av en livsstilförändring eller i form av medicinering.

Blodtrycksmätare – du kan skaffa en egen

Manuell blodtrycksmätare
Manuell blodtrycksmätare används ofta inom vården.

Numera är den inte bara utbildad sjukvårdspersonal som kan mäta blodtryck. Du kan själv köpa en relativt billig och bra blodtrycksmätare för att ha hemma. Då slipper du att åka till din vårdcentral för att ta ditt blodtryck. Dagens blodtrycksmätare är mycket bra och lättanvända.

Genom att mäta ditt eget blodtryck hemma så slipper du en stressande sjukhusmiljö. Kanske har du upplevt att din puls och därmed ditt blodtryck stiger när du träffar din läkare eller sjuksköterska. När du använder din egen blodtrycksmätare kan du få ett mer rättvisande värde på ditt blodtryck.

Genom att du kan mäta ditt blodtryck oftare så kan du få reda på om det är för högt, hur ofta det är högt och i vilka situationer som ditt blodtryck stiger. Högt blodtryck kan tillexempel vara kopplat till stress. Med denna information kan du och din läkare göra en bättre bedömning hur du är drabbad och vidare ge dig de bästa förutsättningarna inför en eventuell behandling. En korrekt behandling utförd i ett tidigt stadium ger dig bra förutsättningar för ett fortsatt aktivt och friskt liv. Klicka här för att läsa mer om behandling av högt blodtryck.

Din läkare kan ge dig råd om hur och på vilka tider du ska kontrollera ditt blodtryck hemma. Detta för att han eller hon ska kunna ställa en så bra diagnos som möjligt. Till exempel kan det vara värdefullt att du noterar ditt blodtryck direkt efter att du har vaknat på morgonen. Oftast vill din läkare att du mäter ditt blodtryck vid samma tidpunkt varje dag.

Hur du använder en blodtrycksmätare

De allra flesta blodtrycksmätare används på ett liknande sätt. Du fäster normalt sett en manschett kring din överarm, eller ibland kring din handled. Det är viktigt att du ser till att den sitter lagom hårt. Du ska undvika att den sitter för löst. Du behöver heller inte dra åt så att du för blodstockning i din arm. Det bruka vara lagom när du utan problem kan trycka in två fingrar mellan manschetten och din arm. Därefter startar du mätningen och din blodtrycksmätare pumpar upp den uppblåsbara ballongen i manschetting kring din arm. Du kommer att känna av ett ökande tryck kring din arm. När trycket har nått en viss nivå så släpps långsamt luften ur och trycket sjunker. Din blodtrycksmätare kommer nu att notera ditt blodtryck och skriva ut det på sin skärm.

När du ska mäta ditt blodtryck ska du normalt vara helt i vila och avslappnad. Se helst till att du vilar i cirka 10 minuter innan du gör din mätning.

Läs mer om gränsvärden för högt blodtryck här.

Hur du skaffar en bra blodtrycksmätare

Digital blodtrycksmätare
Digital Omron blodtrycksmätare M6

Ska du köpa en egen blodtrycksmätare så finns det flera saker som du ska tänka på. Börja med att fundera på hur du vill använda din blodtrycksmätare. Om du till exempel vill kunna ta med din resande fot är det lämpligt att välja en liten och lätt modell. Om du mest tänker använda den hemma så har storleken förstås mindre betydelse för dig. Du kan också välja på enklare eller mer avancerade modeller. Köper du en mer avancerad modell så klarar den förmodligen också av att lagra dina mätvärden så att du senare kan ta fram dem utan att behöva skriva ner dem på papper. Skillnaden i pris brukar inte vara så stora och du kommer förmodligen ha nytta av din blodtrycksmätare under många år framöver.

Välj en blodtrycksmätare baserat på hur du vill kunna använda den. Där efter kan du söka efter ett blodtrycksmätare test på just den modellen som du har valt. De vanligaste tillverkarna och modellerna är:

  • Sanitas blodtrycksmätare
  • Omron blodtrycksmätare (till exempel: blodtrycksmätare Omron M6)
  • OBH Nordica blodtrycksmätare
  • Medisana blodtrycksmätare

Köper du en digital blodtrycksmätare (till skillnad mot blodtrycksmätare manuell) så får du en lättanvänd mätare som du enkelt kan använda hemma. En av de största tillverkarna av heter Omron. Omron blodtrycksmätare är de vanligast i Sverige både inom sjukvården och för hemmabruk. Det finns dock flera andra tillverkare med hög kvalitet och bra modeller för hemmabruk.