Sjukdomar

På den här sidan om sjukdomar får du koll på de olika sjukdomstillstånd som läkemedlet Losartan kan användas för att behandla. Då kan du få mer koll på ditt läkemedel och varför du har fått det utskrivet för dig.

Losartan kan nämligen användas för att behandla olika sjukdomar.

Det vanligaste användningsområdet för Losartan är att behandla högt blodtryck (hypertoni). Högt blodtryck innebär att du har ett konstant förhöjt blodtryck i dina blodkärl. Högt blodtryck i sig är inga problem för dig. Men det är de problem som högt blodtryck kan leda till som är farliga för dig. Högt blodtryck är en belastning för kroppen om du har det en längre tid. Då kan du få följdsjukdomar som åderförkalkning, hjärtsvikt och njurskador.

Losartan kan också användas för att skydda njuren hos dig som har nedsatt njurfunktion. Om du har nedsatt njurfunktion och du samtidigt har högt blodtryck och typ-2 diabetes. Om du har diabetes så kan du drabbas av njurskador. Diabetesnefropati är njurskador som kan uppstå vid diabetes. Om du har bra blodsockerkontroll och bra blodtrycksbehandling så är det nyckeln till att du ska undvika njurskador.

Losartan används också för att behandla kronisk hjärtsvikt. Den normala medicinen att ta vid hjärtsvikt är läkemedel av sorten ACE-hämmare (som också är ett blodtryckssänkande läkemedel precis som Losartan). I vissa fall är det inte lämpligt för dig att ta ACE-hämmare och då får du Losartan istället. Hjärtsvikt är ett tillstånd då ditt hjärtas pumpfunktion inte är tillräcklig för att ge organen i din kropp tillräcklig blodförsörjning.

Losartan används dessutom för att behandla patienter med högt blodtryck och en förtjockning av hjärtväggen. Losartan har visats minska risken för stroke (”LIFE-indikationen”).

Det sker också forskning på losartan för att hitta fler användningsområden av läkemedlet.