Hjärtsvikt

Andra sjukdomar som behandlas med losartan

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats förmåga är otillräcklig för att möta kroppens och lungornas behov. Hjärtsvikt är ett tecken på att andra sjukdomstillstånd föreligger. Vanliga orsaker till hjärtsvikt är t.ex. hjärtinfarkt och andra kranskärlsbesvär, problem med hjärtklaffarna, högt blodtryck och hjärtmuskelsjukdom.

Hjärtsvikt symptom                                          

Hjärtsvikt kan ge en rad olika symptom och dessa delas in i två kategorier, vänstersidig som handlar om blodflödet  ut till lungorna och övriga kroppen som:

  • att man snabbt blir trött och andfådd vid fysisk ansträngning och ibland även vid vila (det kan behövas ett antal kuddar under huvudet för att kunna ligga)
  • yrsel
  • förvirring
  • kalla ben och armar vid vila

och högersidig som har med blodflödet tillbaka till hjärtat från kroppen, vilket ger extra vätska i kroppen som:

  • svullna fötter och vrister hos de som är uppe och går
  • sakral svullnad hos de som ligger
  • kissa ofta på natten (då vätskan återvänder till blodbanorna vid vila)
  • uppsvullen mage p.g.a. av vätskeansamling  bukhålan
  • leverförstoring och i allvarliga fall nedsatt leverfunktion

Hjärtsvikt diagnos och behandling

Tillståndet diagnosticeras med EKG och blodtester, och behandlingen handlar om livsstilsförändringar och medicinering.

Livsstilsförändringar kan inkludera kostförändringar, minskat saltintag, lättare motion och att sluta röka. Viktminskning är ett mål man kan ha. Medicinering kan ske med olika typer av läkemedel; t.ex. angiotensin-modulerande ämnen (ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister), diuretika (vätskedrivande ämnen), betablockerare, aldosteron antagonister, positiva inotroper och vasodilatorer (kärlvidgande ämnen). Speciellt ACE-hämmare, betablockerare och aldosteron antagonister har visat sig minska dödstalen.