Högt blodtryck behandling

En minskning av blodtrycket med 5 mmHg kan minska risken för stroke med 34%, för hjärtinfarkt med 21% och minska sannolikheten att drabbas av demens och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar enligt en studie publicerad i Health Technology Assessment. Målet med en blodtrycksbehandling bör vara att minska blodtrycket till under 140/90 mmHg för de flesta personer och lägre för personer med diabetes och njursjukdomar (vissa rekommenderar att hålla blodtrycket under 120/80 mmHg).

Här kan du läsa mer om symptom på högt blodtryck.

När du har drabbats av högt blodtryck kan du effektivt behandlas med losartan.

Livstilsförändringar för blodtrycksbehandling

Behandling av högt blodtryck handlar i första hand om samma livsstilsförändringar som rekommenderas för att förebygga högt blodtryck:

  • Kostförändringar
  • Fysisk träning
  • Viktminskning

Dessa åtgärder har alla visat sig vara effektiva när det gäller att sänka högt blodtryck. Om blodtrycket är så högt att läkemdelsbehandling sätts in, så rekommenderas också livsstilsförändringarna i kombination med läkemdelsbehandlingen.

När det gäller högt blodtryck och kost, så är ett lågt intag av salt fördelaktigt; i en Cochrane studie som publicerades 2008 slogs det fast att ett en kost med låg salthalt under lång tid (mer än fyra veckor) var effektivt för att sänka blodtryck, både hos personer med högt blodtryck och personer  med normalt blodtryck. Det är viktigt att tänka på att både skära ned på salt vid matlagning och att vara uppmärksam på det ”dolda” saltet vid köp av charkuteriprodukter samt hel- och halvfabrikat.

Vanliga kostrekommendationer vid högt blodtryck inkluderar också att äta nötter, fullkorn, fisk, fågel, frukt och grönsaker och skära ned på mättat fett, sötsaker och socker. Lågkolhydratkost, s.k. LCHF-kost (Low Carb High Fat), har visat sig effektivt vid fetma och dess följdsjukdomar enligt artikel i Obesity Review.

Medicinering för blodtrycksbehandling

Medicinering av högt blodtryck är aktuellt när blodtrycket är kraftigt förhöjt eller när det finns andra riskfaktorer i samband med högt blodtryck, t.ex. rökning, diabetes eller fetma. Det finns olika klasser av blodtrycksmediciner; det man sätter in i ett första stadium av okomplicerat högt blodtryck är ett lågdos tiazid-baserat diuretikum. Tiazid-baserat diuretikum eller tiaziddiuretikum är ett urindrivande läkemedel som också sänker blodtrycket.

Andra vanliga läkemedel för blodtrycksbehandling är ACE-hämmare, alfa-blockerare, angiotensin II-antagonister, beta-blockerare, kalciumhämmare och reninhämmare.Ofast krävs medicinering med en kombination av läkemedel för att sänka blodtrycket till önskade värden. Vanliga kombinationer är:

  • En ACE-hämmare tillsammans med en kalciumhämmare
  • En angiotensin II-antagonist med ett diuretikum

Losartan är en angiotensin II-antagonist som ofta kombineras med hydroklortiazid som är ett diuretikum.