Hydroklortiazid

På den här sidan om hydroklortiazid får du koll på hur detta ämne påverkar din kropp och hur det kan användas för att skydda dig mot olika sjukdomar. Det gör att du kan känna dig trygg med ditt val av läkemedel och du slipper oroa dig för vilken effekt det har på din kropp.

Hydroklortiazid är ett urindrivande eller vätskedrivande medel. Det finns olika sorters urindrivande medel och hydroklortiazid tillhör tiazid-klassen av diuretika (vätskedrivande medel).

Så påverkas din kropp av hydroklortiazid

Hydroklortiazid fungerar så att det påverkar dina njurar. I njurarna så återupptas natrium (salt) vilket gör att vätska kan behållas i kroppen. Men hydroklortiazid påverkar dina njurar så att njurarna minskar sitt återupptag av natrium.

När återupptaget av natrium i kroppen minskas så gör det istället att natrium går ut ur kroppen via urinen. Då binds heller inte vätskan kvar, utan vätskan drivs ut ur kroppen också via urinen.

När vätska minskar i kroppen så minskar volymen blod i kroppen. Och när volymen blod i kroppen minskar så minskar hjärtminutvolymen (den volym blod som pumpas av hjärtat varje minut), vilket tros påverka motståndet i de perifera blodkärlen, och alltså så sänks blodtrycket.

Hydroklortiazid är ett kalciumsparande diuretika, vilket innebär att det hjälper kroppen att bli av med överflöd av vätska medan kalcium behålls. Detta gör tiazider genom att öka återupptaget av kalcium i njurarna.

Medicinsk användning av hydroklortiazid

Hydroklortiazid används vanligen för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt, ödem, diabetes insipidus (endokrin sjukdom som ger stora urinmängder), renal tubulär acidos (njursjukdom där förmågan att sänka urinens pH saknas) och för att förhindra njursten.

Hydroklortiazid finns både som ensam verksam substans i läkemedel, och i kombination med andra substanser i läkemedel för att behandla högt blodtryck, t.ex. i kombination med losartan.

Tiazider används också för att behandla benskörhet, eftersom de stimulerar återupptaget av kalcium i njuren, och dessutom direktstimulerar bildandet av benmineraler.