Losartan Bluefish

På den här sidan om Losartan Bluefish så får du koll på den medicin du har, varför du får den, vad den har för effekt på din kropp och de biverkningar du riskerar att få. Då slipper du oroa dig för vad som händer i din kropp när du tar den och du kan istället känna dig trygg med din medicin.

Losartan Bluefish finns det två varianter av. Losartan Bluefish innehåller losartan medan Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish innehåller både losartan och hydroklortiazid. Du kan läsa om de två varianterna här.

Losartan Bluefish

Losartan Bluefish tabletter
Losartan Bluefish tabletter

Losartan Bluefish är ett läkemedel som i första hand används för att behandla högt blodtryck., men det kan också användas för att behandla andra sjukdomar. Det är ett läkemedel som kallas angiotensin II-antagonist.

I Losartan Bluefish finns det en aktiv substans som heter Losartan. Det är ett ämne som sänker ditt blodtryck och hur det fungerar kan du läsa om här.

Losartan Bluefish är receptbelagt. Det finns tre doser av läkemedlet; 12,5 mg, 50 mg och 100 mg. Vilken dos du får beror på hur mycket ditt blodtryck behöver sänkas. Du får en lägre dos i början av behandlingen för att din kropp ska vänja sig vid läkemedlet och du ska slippa besvär som yrsel. Tabletterna är filmdragerade så att de ska vara lätta att svälja.

Tillverkare är Bluefish Pharmaceuticals AB.

Bluefish är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm. Det bedriver verksamhet i 19 länder i Europa. Företaget vill göra generiska kvalitetsläkemedel tillgängliga för fler.

Losartan Bluefish biverkningar

Du riskerar att drabbas av olika biverkningar när du tar din medicin. T.ex. kan du:

 • känna dig trött eller kraftlös
 • få sömnstörningar
 • få bröstsmärta

Läs här om Losartan Bluefish biverkningar.

Så känner du igen din medicin på utseendet

 • Losartan Bluefish 12,5 mg: Vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter.
 • Losartan Bluefish 50 mg: Vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med brytskåra på ena sidan.
 • Losartan Bluefish 100 mg: Vita, avlånga, bikonvexa, filmdragerade tabletter.

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Losartan Hydrochlorothiazide Bluefish tabletter
Losartan Hydrochlorothiazide Bluefish tabletter

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är ett läkemedel som i första hand används för att behandla högt blodtryck., men det kan också användas för att behandla andra sjukdomar. Det är ett läkemedel som kallas angiotensin II-antagonist och diuretikum.

I Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish finns det två aktiva substanser som heter Losartan och Hydroklortiazid. Det är ämnen som sänker ditt blodtryck och hur det fungerar kan du läsa om här.

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är receptbelagt. Det finns två doser av läkemedlet; 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg. Tabletterna är filmdragerade så att de ska vara lätta att svälja.

Tillverkare är Bluefish Pharmaceuticals AB.

Bluefish är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm. Det bedriver verksamhet i 19 länder i Europa. Företaget vill göra generiska kvalitetsläkemedel tillgängliga för fler.

Losartan/Hydrochlorotiazide Bluefish biverkningar

Du riskerar att drabbas av olika biverkningar när du tar din medicin. T.ex. kan du få:

 • hosta
 • magont
 • värk i muskler
 • huvudvärk
 • känna dig trött eller kraftlös

Läs mer här om Losartan/Hydrochlorotiazide Bluefish biverkningar.

Så känner du igen din medicin på utseendet

 • Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg: Gul och avlång med brytskåra. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.
 • Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg: Gul och rund med brytskåra. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.