Läkemedel

Det finns flera registrerade läkemedel där losartan, eller losartankalium, är det främsta verksamma ämnet. Det kan antingen vara som ensam aktiv substans eller i kombination med ett annat ämne; hydroklortiazid (hydrochlorothiazide). Hydroklortiazid är ett diuretikum, ett urindrivande medel, som ger en extra blodtryckssänkande effekt.

Losartan är vad man kallar ett generiskt läkemedel. Det betyder att det finns flera olika tillverkare av medicin som innehåller losartan.

För dig innebär det att din läkare eller apoteket kan byta ut ditt läkemedel från en tillverkare till en annan. Oftast så väljs det läkemedel som är billigast, funktionen för dig är dock alltid densamma.

I vissa väldigt sällsynta fall så kan du reagera olika på de olika medicinerna. Det beror på att olika tillverkare använder något olika hjälpämnen i sina tabletter och att du kan vara överkänslig mot något av dessa ämnen.

Det ursprungliga märkesläkemedlet för losartan är Cozaar. Sedan finns det alltså flera andra tillverkare av losartan. Då heter läkmedlet losartan plus tillverkarens namn.

I de fall som losartan kombineras med hydroklortiazid så finns det med i namnet också, eller som för Cozaar heter det Cozaar Comp. Några andra namn finns med se nedan.

Registrerade läkemedel med losartan

Här ser du en lista över registrerade läkemedel med losartan.

Läkemedel med aktiv substans: Losartan Läkemedel med aktiv substans: Losartan, Hydroklortiazid Tillverkare
Cozaar Cozaar Comp Merck Sharp & Dohme AB
Losarstad Losarstad Comp PharmaCoDane AB
Losartan Actavis Losartan/Hydroklortiazid Actavis Actavis AB
Losartan Bluefish Losartan/Hydrochlorotiazide Bluefish Bluefish Pharmaceuticals AB
Losartan Jubilant Losartan/hydroklortiazid Jubilant Medical Valley Invest
Losartan Krka Losartan/Hydrochlorotiazide Krka KRKA Sverige AB
Losartan Ranbaxy Ranbaxy UK Ltd
Losartan Sandoz Losartan/Hydrochlorotiazide Sandoz Sandoz A/S
Losartan Teva Losartan/Hydrochlorotiazide Teva Teva Sweden AB
Losatrix Losatrix Comp Teva Sweden AB
Lostankal Tanlozid Arrow Läkemedel AB
Marozid Evolan

 

Gamla läkemedel med losartan

Här hittar du läkemedel som inte tillhandahålls för närvarande.

Läkemedel med aktiv substans: Losartan Läkemedel med aktiv substans: Losartan, Hydroklortiazid Tillverkare
Cozaar (parallelimport) Pharmachim
Losartan AGP A Generic Pharmaceutical AB
Losartan Orifarm Losartan/Hydroklortiazid Orifarm Orifarm Generics AB
Losartan Pfizer Pfizer AB

(Se även lista på FASS.)