Hem – Losartan

När du läser på den här siten om Losartan får du koll på hur läkemedlet fungerar och påverkar din kropp, vilka biverkningar du kan få och vilka sjukdomar det används för. Du hittar också en lista över de olika läkemedel som innehåller Losartan.

Losartan är ett läkemedel som används för olika sjukdomar främst för behandling av högt blodtryck (hypertoni). Du kan ha högt blodtryck utan att veta om det, läs mer här: högt blodtryck symptom. Du kan själv kontrollera om du har högt blodtryck med en blodtrycksmätare.

Losartankalium
Losartankalium

Losartan kan även användas för att skydda njuren hos personer med nedsatt njurfunktion som har högt blodtryck och typ-2 diabetes, och för att behandla kronisk hjärtsvikt där ACE-hämmare (som också är ett blodtryckssänkande läkemedel) inte är lämpligt.

Losartan är en s.k. angiotensin II-antagonist, d.v.s. att det är ett ämne som blockerar angiotensin II att bindas till receptorer i blodkärlen. Det kroppsegna ämnet angiotensin II har som funktion att få blodkärlen att dra ihop sig, vilket leder till att blodtrycket stiger. Losartan hindrar alltså angiotensin II från att bindas vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks. Läs mer om losartans funktion.

Losartan var den första angiotensin II-antagonisten att introduceras (1995) och marknadsförs av Merck & Co under namnet Cozaar. Från 2010 finns Losartan i Sverige även tillgänglig i generisk form, d.v.s. att det finns som läkemedel under sitt kemiska namn utan att kopplas till ett särskilt varumärke, och att det då är jämförbart med listade märkesläkemedel när det gäller kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka. Aktuell lista över läkemedel med losartan.

Losartan används också i kombination med hydroklortiazid (hydrochlorothiazide) i flera läkemedel mot högt blodtryck för att ge en extra blodtryckssänkande effekt. Hydroklortiazid är ett urindrivande medel.

Läkemedel med losartan som aktiv substans har lite andra biverkningar än kombinationsläkemedel med losartan och hydroklortiazid. Du kan läsa här om biverkningar som losartan kan ge både ensamt och i kombination med hydroklortiazid.