Losartan Krka

På den här sidan om Losartan Krka kan du få koll på ditt läkemedel, hur det fungerar och vilka biverkningar du kan få. Det gör att du kan känna dig trygg med din medicin och dos, och du slipper oroa dig för hur din kropp påverkas.

Du får Losartan Krka för att behandla högt blodtryck eller hjärtsvikt, eller för att skydda dig mot njurskador när du har högt blodtryck och diabetes.

Losartan Krka finns i två varianter, dels som Losartan Krka med bara losartan, och dels som Losartan/Hydrochlorothiazide Krka vilket är ett kombinationsläkemedel med både losartan och hydroklortiazid. Du kan läsa om de olika varianterna nedan.

Losartan Krka

Losartan Krka tabletter
Losartan Krka tabletter

Losartan Krka är receptbelagt.

Det är ett läkemedel som tillhör gruppen angiotensin II-antagonister, en typ av läkemedel mot högt blodtryck. Losartan Krka kan också användas för att behandla andra sjukdomar, vilket du kan läsa om här.

I läkemedlet finns det ett ämne som påverkar din kropp, s.k. aktiv substans. I Losartan Krka är den aktiva substansen losartan. Losartans funktion i kroppen är att det sänker ditt blodtryck, och hur det går till kan du läsa om här.

Tabletterna är filmdragerade vilket gör att de är lättare att svälja. Losartan Krka finns i tre olika doser; 12,5 mg, 50 mg och 100 mg. Vilken dos du får beror på hur mycket ditt blodtryck behöver sänkas. Du börjar oftast med en svagare dos för att din kropp ska anpassa sig till läkemedlet och du inte ska drabbas av yrsel i början av behandlingen.

I Sverige tillhandahålls läkemedlet av Krka Sverige AB, som är dotterbolag till Krka Group.

Krka Group består av Krka moderbolag och ett antal dotterbolag. Krka är ett internationellt företag med huvudkontor i Novo Mesto i Slovenien. Det grundades 1954.

Biverkningar Losartan Krka

Medicinen kan ge dig olika biverkningar som:

  • trötthet
  • kraftlöshet
  • huvudvärk
  • hjärtklappning

Du hittar mer information om Losartan Krka biverkningar här.

Du kan känna igen din medicin bara på utseendet

Losartan Krka 12,5 mg: oval, konvex, gul filmdragerad tablett

Losartan Krka 50 mg: rund, konvex, vit filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan

Losartan Krka 100 mg: oval, konvex, vit filmdragerad tablett

 

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

Losartan Hydrochlorothiazide Krka tabletter
Losartan Hydrochlorothiazide Krka tabletter

Losartan Krka/Hydrochlorothiazide är receptbelagt.

Det är ett läkemedel som tillhör gruppen angiotensin II-antagonister och diuretikum, en typ av läkemedel mot högt blodtryck. Losartan Krka/Hydrochlorothiazide kan också användas för att behandla andra sjukdomar, vilket du kan läsa om här.

I läkemedlet finns det ämnen som påverkar din kropp, s.k. aktiva substanser. I Losartan Krka är de aktiva substanserna Losartan och Hydroklortiazid. Losartans funktion i kroppen är att det sänker ditt blodtryck, och hur det går till kan du läsa om här. Hydroklortiazid är ett urindrivande medel som förstärker blodtryckssäkningen.

Tabletterna är filmdragerade vilket gör att de är lättare att svälja. Losartan Krka/Hydrochlorothiazide finns i tre olika doser; 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg. Vilken dos du får beror på hur mycket ditt blodtryck behöver sänkas.

I Sverige tillhandahålls läkemedlet av Krka Sverige AB, som är dotterbolag till Krka Group.

Krka Group består av Krka moderbolag och ett antal dotterbolag. Krka är ett internationellt företag med huvudkontor i Novo Mesto i Slovenien. Det grundades 1954.

Biverkningar Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

De biverkningar du kan få av läkemedlet är bl.a:

  • hosta
  • diarré
  • muskelvärk
  • trötthet
  • bröstsmärtor

Läs mer om Losartan/Hydrochlorotiazide Krka biverkningar här.

Du kan känna igen din medicin bara på utseendet

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 50 mg/12,5 mg: Gula, ovala, något bikonvexa, filmdragerade tabletter med brytskåra på ena sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/12,5 mg: Vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter.

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka 100 mg/25 mg: Gula, ovala, något bikonvexa, filmdragerade tabletter.