Tanlozid

50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Tanlozid är en angiotensin II-antagonist och diuretikum, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan och Hydroklortiazid

Tanlozid biverkningar

Tillverkare är Arrow Läkemedel AB

Utseende

Tanlozid 50 mg/12,5 mg: vita, avlånga, bikonvexa tabletter som är ca 13,7 x 6,7 mm med en brytskåra på båda sidor.

Tanlozid 100 mg/25 mg: vita, avlånga, bikonvexa tabletter som är ca 15,3 x 6,7 mm med en brytskåra på båda sidor.