Cozaar

På den här sidan om Cozaar får du koll på din medicin, vilka doser och varianter det finns i och du hittar information om hur det påverkar din kropp och vilka biverkningar du kan få av det.

Läkemedlet finns dels som ren Cozaar och dels som Cozaar Comp, ett kombinationsläkemedel.

Du medicineras vanligen med Cozaar för att behandla högt blodtryck och för att minska din risk om du lider av hjärtsvikt. Du kan också få Cozaar om du har drabbats av njursjukdom eller förstorat hjärta på grund av ditt höga blodtryck.

Cozaar är det ursprungliga märkesläkemedlet med ämnet losartan i. Det introducerades 1995 av Merck & Co. År 2010 gick patentet ut och nu är det fritt fram för andra läkemedelsbolag att tillverka och sälja din medicin under namnet Losartan.

Från och med den 1 maj 2011 ingår inte Cozaar i högkostnadsskyddet. Det betyder att du själv måste betala hela kostnaden för läkemedlet om du vill ha just Cozaar. Det finns andra läkemedel som har samma funktion som Cozaar och som ingår i högkostnadsskyddet, och dessa läkemedel hittar du listade här.

Cozaar

Cozaar tablett 50 mg
Cozaar tablett 50 mg

Cozaar är ett receptbelagt läkemedel som kallas angiotensin II-antagonist. Eller Angiotensinreceptorblockerare, ARB. Det är en typ av läkemedel mot högt blodtryck. Det kan även användas för att behandla andra sjukdomar som du kan läsa om här.

Det ämne i läkemedlet som påverkar din kropp kallas aktiv substans. Den aktiva substansen i Cozaar är Losartan. Hur losartan fungerar och påverkar din kropp kan du läsa om här.

Cozaar är filmdragerade tabletter som finns i denna dos; 50 mg.

Tillverkare är Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (Moderbolag: Merck & Co. Inc. Whitehouse Station, NJ, USA)

Vanliga biverkningar som du kan känna av när du börjar med Cozaar är bland annat problem med magen, yrsel eller svimmningskänslor. Du kan också känna dig onormalt trött eller få huvudvärk. Den aktiva substansen i läkemedlet är losartan. Du kan läsa mer om Cozaar/losartan biverkningar här.

Hur du kan känna igen Cozaar-tabletterna bara genom deras utseende

  • Cozaar 12,5 mg: blå, oval, längd 8,2 mm, bredd 4,4 mm, ena sidan märkt 11.
  • Cozaar 50 mg: vit, oval, längd 10,3 mm, bredd 5,6 mm, ena sidan märkt 952, den andra sidan skårad.
  • Cozaar 100 mg: vit, droppformad, ena sidan märkt 960.

Cozaar Comp

Cozaar Comp tablett 50 mg
Cozaar Comp tablett 50 mg

Cozaar Comp är ett receptbelagt läkemedel som kallas angiotensin II-antagonist och diuretikum. Det är en typ av läkemedel mot högt blodtryck. Det kan även användas för att behandla andra sjukdomar som du kan läsa om här.

Det ämne i läkemedlet som påverkar din kropp kallas aktiv substans. De aktiva substanserna i Cozaar Comp är Losartan och HydroklortiazidHur losartan och hydroklortiazid fungerar och påverkar din kropp kan du läsa om här.

Cozaar Comp är filmdragerade tabletter som finns i en dos; Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg.

Tillverkare är Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (Moderbolag: Merck & Co. Inc. Whitehouse Station, NJ, USA)

Här kan du läsa om Cozaar Comp biverkningar.

Hur du kan känna igen Cozaar Comp-tabletterna bara genom deras utseende

  • Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg: gula, ovala, längd 1,12 cm, bredd 0,61 cm, märkta 717 på ena sidan.