Losartan Jubilant

Får du Losartan Jubilant eller Losartan/hydroklortiazid Jubilant så kan du på den här sidan få reda på mer om din medicin, vad den behandlar och hur din kropp påverkas genom biverkningar.

Losartan används främst för att behandla högt blodtryck. Läkemedel med losartan har antingen bara ett verksamt ämne (losartan) eller så är de kombinerade med ämnet hydroklortiazid för att få en annan effekt på kroppen.

Här nedan kan du läsa om de två läkemedelsvarianterna av Jubilant.

Losartan Jubilant

Losartan Jubilant får du mot högt blodtryck, eller mot en annan sjukdom som t.ex. kronisk hjärtsvikt. Det kan du läsa mer om här.

Ditt läkemedel innehåller det verksamma ämnet losartan. Det är ett ämne som sänker blodtrycket i din kropp.

Det finns olika sorters blodtryckssänkande läkemedel och losartan kallas en angiotensin II-antagonist. Det påverkar kroppen så att det vidgar blodkärlen och på så sätt sänks blodtrycket. Läs mer om hur det fungerar här.

Användning

Du följer doseringsanvisningarna från din läkare när du ska ta läkemedlet. Dosen beror på vilket sjukdomstillstånd som ska behandlas, din ålder och din tidigare sjukdomshistoria.

Du tar dina tabletter med ett glas vatten. Det spelar ingen roll om det är i samband med måltid eller inte.

Se till att ta din medicin vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Innan du tar din medicin så ska du kontrollera att du inte har något tillstånd där losartan inte ska användas. Du kan läsa om det under Kontraindikationer losartan.

Losartan Jubilant biverkningar

Du kan drabbas av biverkningar av läkemedlet. Ofta är biverkningarna av ett mindre allvarligt slag. Allvarliga biverkningar är ovanliga.

De 6 vanligaste biverkningarna är:

 1. Yrsel
 2. Lågt blodtryck
 3. Kraftlöshet
 4. Trötthet
 5. Lågt blodsocker
 6. Överskott av kalium i blodet

Andra biverkningar är bl.a. sömnighet, huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärta, buksmärta, förstoppning, diarré och illamående. Du kan läsa mer om biverkningar här.

Losartan Jubilant fakta

Losartan Jubilant är ett receptbelagt läkemedel. Det finns olika förpackningar av läkemedlet med 28 eller 98 tabletter i.

Medicinen är en filmdragerad tablett. Den finns i olika styrkor eller doser. Du vet vilken styrka eller dos du har genom att läsa på förpackningen. Där står hur mycket av det verksamma ämnet losartan som finns i varje tablett.

Medicinen finns i två olika doser: 50 mg och 100 mg.

Losartan Jubilant är ett generiskt läkemedel (se nedan Losartan-läkemedel).

Namnet Jubilant kommer från det indiska företaget Jubilant Life Sciences Ltd. som tillverkar och distribuerar generiska läkemedel. Genom sitt europeiska dotterbolag Jubilant Pharmaceuticals i Belgien så får europeiska företag hjälp med att föra ut deras produkter på olika lokala marknader.

I Sverige tillhandahålls läkemedlet av företaget Medical Valley Invest AB. Det är ett företag som grundades 2005 och har som företagsidé att bl.a. sälja receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel på den nordiska marknaden. Bolaget skall även äga och förvalta företag, fastigheter och värdepapper samt bedriva konsult- och föredragsverksamhet inom ledarskap, organisation och Supply Chain.

Losartan/hydroklortiazid Jubilant

Losartan/hydroklortiazid Jubilant får du mot högt blodtryck. Det kan du läsa mer om här.

Läkemedlet innehåller två verksamma ämnen: losartan och hydroklortiazid. Losartan är ett ämne som sänker blodtrycket i din kropp. Hydroklortiazid är ett urindrivande medel, vilket kallas diuretikum.

Det finns olika blodtryckssänkande läkemedel och detta kallas angiotensin II-antagonist och diuretikum. Angiotensin II-antagonist påverkar din kropp så att dina blodkärl vidgas och på så sätt sänks ditt blodtryck. Urindrivande medel har också en blodtryckssänkande effekt på din kropp. Läs mer om hur det fungerar här.

Användning

Du följer de doseringsanvisningar som du fått från din läkare när du ska ta din medicin.

Ta gärna dina tabletter med ett glas vatten. Det spelar däremot ingen roll om det är i samband med måltid eller inte.

Innan du börjar med din medicin så är det bra om du kontrollerar att du inte lider av något tillstånd där losartan och hydroklortiazid inte ska användas. Du kan läsa om det under Kontraindikationer losartan och hydroklortiazid.

Losartan/hydroklortiazid Jubilant biverkningar

Du kan drabbas av biverkningar av ditt läkemedel. Alla gör det inte. Ofta är biverkningar mindre allvarliga. Att du skulle drabbas av allvarliga biverkningar av din medicin är mindre vanligt.

Dock kan biverkningarna upplevas som besvärande. Tala i så fall med din läkare för att se om du kan byta till ett annat läkemedel, eller ändra dosen.

De 8 vanligaste biverkningarna är:

 1. Hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, bihålebesvär
 2. Diarré, buksmärta, illamående
 3. Muskelvärk eller muskelkramp, ont i ben eller rygg
 4. Sömnlöshet, huvudvärk, yrsel
 5. Svaghet, trötthet, bröstsmärta
 6. Ökade kaliumnivåer i blodet, vilket kan påverka din hjärtrytm
 7. Förändringar hos funktionen i njuren
 8. Lågt blodsocker

Andra biverkningar är bl.a. att du tappar aptiten, du kan känna dig ängslig, nervös eller deprimerad, ditt sänkta blodtryck kan ge dig yrsel, eller domningar eller stickningar i ben eller armar, din syn eller hörsel kan påverkas, liksom ditt minne. Du kan få minskad sexlust och impotens. Du kan läsa mer om biverkningar här.

Losartan/hydroklortiazid Jubilant fakta

Losartan/hydroklortiazid Jubilant är receptbelagt och finns i förpackningar med 98 tabletter i.

Medicinen är en filmdragerad tablett. Den finns i två olika styrkor eller doser. Dosen står angiven på förpackningen. Där står hur mycket av de verksamma ämnena losartan respektive hydroklortiazid som finns i varje tablett.

Medicinen finns i doserna: 50 mg/12,5 mg och 100 mg/25 mg, där den första siffran (50 mg eller 100 mg)  står för mängden losartan, medan den andra siffran (12,5 mg eller 25 mg) står för mängden hydroklortiazid.

Losartan/hydroklortiazid Jubilant är ett generiskt läkemedel (se nedan Losartan-läkemedel).

Namnet Jubilant kommer från det indiska företaget Jubilant Life Sciences Ltd. som tillverkar och distribuerar generiska läkemedel. Genom sitt europeiska dotterbolag Jubilant Pharmaceuticals i Belgien så får europeiska företag hjälp med att föra ut deras produkter på olika lokala marknader.

I Sverige tillhandahålls läkemedlet av företaget Medical Valley Invest AB. Det är ett företag som grundades 2005 och har som företagsidé att bl.a. sälja receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel på den nordiska marknaden. Bolaget skall även äga och förvalta företag, fastigheter och värdepapper samt bedriva konsult- och föredragsverksamhet inom ledarskap, organisation och Supply Chain.

Losartan-läkemedel

Losartan Jubilant och Losartan/hydroklortiazid Jubilant är två av de läkemedel som har losartan som aktiv substans. Det finns fler läkemedel med losartan.

Det första losartan-läkemedlet introducerades 1995. Det heter Cozaar och marknadsförs av det amerikanska företaget Merck & Co. Cozaar Comp heter varianten med hydroklortiazid.

Fr.o.m. 2010 är det fritt fram för andra företag att sälja losartan under sitt kemiska namn. Detta kallas generiska läkemedel. Generiska läkemedel är jämförbara med det ursprungliga märkesläkemedlet och ska ha samma funktion, användning och kvalitet.

En lista över alla losartan-lämedel hittar du här.