Lostankal

12,5 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Lostankal är en angiotensin II-antagonist, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan

Tillverkare är Arrow Läkemedel AB

Utseende

Lostankal 12,5 mg: Vita, runda, bikonvexa med en diameter på cirka 5,1 mm.

Lostankal 50 mg: Vita, runda, bikonvexa med en diameter på cirka 7,6 mm, med en brytskåra på en sida.

Lostankal 100 mg: Vita, runda, bikonvexa med en diameter på cirka 9,1 mm, med en brytskåra på en sida.