Funktion

På den är sidan om Losartan funktion får du koll på hur losartan fungerar och påverkar din kropp, och hur mycket blodtrycket kan sänkas med läkemedlet. Det gör att du kan känna dig trygg med din medicin och den dos du har, och du slipper oroa dig för vad som kan hända med din kropp.

Losartan sänker blodtrycket i din kropp, och på så sätt skyddas du mot olika sjukdomstillstånd.

I kroppen finns det ett ämne som heter angiotensin II. Angiotensin II har som som funktion att få blodkärlen att dra ihop sig. När blodkärlen drar ihop sig så stiger ditt blodtryck.

Losartan struktur

Det blodtryckssänkande ämnet Losartan är ett ämne som kallas angiotensin II-antagonist (närmare bestämt angiotensin II typ 1 receptor (AT1) antagonist). Att det kallas så är för att det är ett ämne som blockerar angiotensin II att bindas till receptorer i blodkärlen. Losartan blockerar alltså angiotensin II från att bindas vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks.

Hur du vet hur mycket ditt blodtryck sänks med Losartan

Den blodtryckssänkande effekten av losartan ligger på 5,5-10,5 mmHg i snitt för det systoliska trycket och på 3,5-7,5 mmHg i snitt för det diastoliska trycket vid en dos på 50-150 mg losartan en gång/dag. En tablett av läkemedlet verkar i 24 timmar.

Trots att kliniska data visar att kalciumhämmare och tiazid-diuretikum (urindrivande medel) är att föredra som förstahandsval vid behandling av de flesta patienter (både ur effektivitets- och kostnadssynpunkt) så är en angiotensin II-antagonist som losartan att rekommendera för patienter under 55 års ålder vilka inte tål ACE-hämmare. Mer om detta kan man läsa i NICE clinical guideline 34, s.19.

Losartan används också i kombination med hydroklortiazid (hydrochlorothiazide) i flera läkemedel. Hydroklortiazid är ett diuretikum, ett urindrivande medel, som kombineras med olika blodtryckssänkande ämnen i ett stort antal läkemedel. Att kombinera losartan med hydroklortiazid ger en extra blodtryckssänkande effekt.