Losatrix

Losatrix är ett läkemedel som du får för att i första hand behandla ditt höga blodtryck. Din läkare kan också ge dig Losatrix om du har problem med hjärtat, typiskt om du har drabbats av hjärtsvikt. I mindre vanliga fall så används läkemedlet också för att skydda njurarna hos personer med högre än normalt blodtryck.

Du tar Losatrix i form av tabletter som finns som finns i följande doser: 12,5 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Läkemedel är receptbelagt vilket innebär att din läkare måste ge dig ett recept gå Losatrix innan du kan hämta ut det på apoteket.

Losatrix tillhör en speciell grupp läkemedel som kallas för angiotensin II-antagonister, dessa används främst för att behandla dig när du lider av högt blodtryck. Du kan läsa mer om vad högt blodtryck innebär om du har drabbats.

Den aktiv substans i Losatrix är Losartan.

Tillverkare är Teva Sweden AB (före detta Ratiopharm AB).

Utseende

Losatrix 50 mg tablett
Losatrix 50 mg tablett

Du kan komma i kontakt med tre olika tabletter av Losatrix. Alla med olika doser av den aktiva substansen Losartan. Samtliga tabletter har en brytskåra för att du enkelt ska kunna dela dem i två halvor. Detta för att kunna reglera dosen och för att göra det lättare för dig att svälja tabletterna.

  • Losatrix 12,5 mg: vit, rund, bikonvex utan brytskåra, märkt med 1L på ena sidan (diameter 6 mm)
  • Losatrix 50 mg: vit, rund, bikonvex med brytskåra på ena sidan och märkt med 3L (diameter 10 mm)
  • Losatrix 100 mg: vit, avlång, bikonvex med brytskåra på ena sidan och märkt med 4L (diameter 9,2 x 18,3 mm)

Din läkare ger dig alltid en tablett doserad efter dina speciella behov.

Losatrix Comp

Losatrix Comp 50 mg tablett
Losatrix Comp 50 mg tablett

50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Losatrix Comp är en angiotensin II-antagonist och diuretikum, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan och Hydroklortiazid

Losatrix Comp biverkningar

Losatrix Comp tillverkas av Teva Sweden AB (före detta Ratiopharm AB).

Utseende

Losatrix Comp 50 mg/12,5 mg: vit, rund, bikonvex, med brytskåra på båda sidorna, märkt med ”LH 1”.

Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg: vit, oval.