Losartan Orifarm

Tillhandahålls ej för närvarande. Se aktuell lista över läkemedel här.

Fakta

12,5 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Losartan Orifarm är en angiotensin II-antagonist, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan

Tillverkare är Orifarm Generics AB

Losartan Orifarm biverkningar

Utseende

Losartan Orifarm 12,5 mg: Vit eller nästan vit, rund, bikonvex tablett utan skåra med inskriptionen ÀPO`på ena sidan och inskriptionen `12,5`på den andra sidan

Losartan Orifarm 50 mg: Vit eller nästan vit, rund, bikonvex tablett med skåra med inskriptionen ÀPO`på en sida och inskriptionerna `LS`och `50`på den andra sidan

Losartan Orifarm 100 mg: Vit eller nästan vit, oval, bikonvex tablett utan skåra med inskriptionen ÀPO`på en sida och inskriptionen `LS 100`på den andra sidan

 

Losartan/Hydroklortiazid Orifarm

Tillhandahålls ej för närvarande. Se aktuell lista över läkemedel här.

Fakta

50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Losartan/ Hydroklortiazid Orifarm är en angiotensin II-antagonist och diuretikum, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan och Hydroklortiazid

Tillverkare är Orifarm Generics AB

Losartan/Hydroklortiazid Orifarm biverkningar

Utseende

Losartan/ Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg: Ljusgula till gulfärgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ”APO” präglat på ena sidan och ”50 12.5” på andra sidan.

Losartan/ Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg: Ljusgula till gulfärgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ”APO” präglat på ena sidan och ”100 25” på andra sidan.