Losartan Actavis

Du som får Losartan Actavis kan här få koll på den medicin du tar. Genom att veta hur den påverkar din kropp och vilka biverkningar den kan ge så kan du öka din trygghet med din medicin och du slipper oroa dig i onödan.

Losartan Actavis finns i två olika sorter med lite olika innehåll. Losartan Acatvis och Losartan/Hydroklortiazid Actavis hittar du båda nedan.

Losartan Actavis

Losartan Actavis får du mot högt blodtryck eller någon av de andra sjukdomarna som det används mot som du hittar här. Det är ett läkemedel som tillhör gruppen angiotensin II-antagonister, eller angiotensinreceptorblockerare, ARB.

I Losartan Actavis finns ämnet Losartan som sänker ditt blodtryck. Läs här om hur det fungerar och påverkar din kropp.

Losartan Actavis är receptbelagt och det finns i olika doser; 12,5 mg, 50 mg och 100 mg. För att det ska vara lätt för dig att svälja tabletterna så är de filmdragerade.

Den som tillhandahåller din medicin i Sverige är Actavis AB. Moderbolaget heter Actavis.

Actavis är ett internationellt läkemedelsbolag som grundades 1984 i Illinois, USA. Företaget har sitt huvudkontor i Dublin på Irland och ett amerikanskt administrativt huvudkontor i Parsippany, USA.

Losartan Actavis biverkningar

Biverkningar som du kan riskera att få när du tar Losartan Actavis är bl.a.

  • trötthet
  • sömnstörningar
  • bröstsmärta.

Läs mer här om Losartan Actavis biverkningar.

Du kan känna igen din medicin på utseendet

Losartan Actavis 12,5 mg: Vit, rund bikonvex, filmdragerad tablett, utan skåra, märkt 1 L, storlek: 6 mm

Losartan Actavis 50 mg: Vit, rund bikonvex, filmdragerad tablett, skåra, märkt 3 L, storlek: 10 mm

Losartan Actavis 100 mg: Vit, rund bikonvex, filmdragerad tablett, skåra, märkt 4 L, storlek: 18,3 x 9,2 mm

Losartan/Hydroklortiazid Actavis

Losartan/Hydroklortiazid Actavis får du mot högt blodtryck eller någon av de andra sjukdomarna som det används mot som du hittar här. Det är ett läkemedel som tillhör gruppen angiotensin II-antagonister och diuretikum.

I Losartan/Hydroklortiazid Actavis finns ämnet Losartan och Hydroklortiazid som sänker ditt blodtryck. Läs här om hur det fungerar och påverkar din kropp.

Losartan/Hydroklortiazid Actavis är receptbelagt och det finns i olika doser; 50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg. För att det ska vara lätt för dig att svälja tabletterna så är de filmdragerade.

Den som tillhandahåller din medicin i Sverige är Actavis AB. Moderbolaget heter Actavis.

Actavis är ett internationellt läkemedelsbolag som grundades 1984 i Illinois, USA. Företaget har sitt huvudkontor i Dublin på Irland och ett amerikanskt administrativt huvudkontor i Parsippany, USA.

Losartan/Hydroklortiazid Actavis biverkningar

Biverkningar som du kan riskera att få när du tar Losartan/Hydroklortiazid Actavis är bl.a.

  • hosta
  • huvudvärk
  • magont
  • värk i muskler

Läs mer här om Losartan/Hydroklortiazid Actavis biverkningar.

Du kan känna igen din medicin på utseendet

Losartan/Hydroklortiazid Actavis 50 mg/12,5 mg: vit, rund, bikonvex, 8 mm i diameter, skåra på båda sidor och sidoskåror. Märkt LH1 på ena sidan.

Losartan/Hydroklortiazid Actavis 100 mg/25 mg: vit, rund, bikonvex, 10 mm i diameter, skåra på båda sidor och sidoskåror. Märkt LH2 på ena sidan.