Biverkningar losartan och hydroklortiazid

Nedan finns listade biverkningar för kombinationsläkemedel med losartan och hydroklortiazid.

⇒ Mer utförlig information om losartans biverkningar.

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

 • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
 • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
 • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
 • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
 • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
 • Okänd frekvens: (kan inte beräknas från tillgänglig data. )

Allvarlig men sällsynt biverkning för losartan och hydroklortiazid

Upplever man en allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad av bl.a. ansikte, läppar, mun eller svalg) ska man sluta ta läkemedlet och uppsöka läkare.

Vanliga biverkningar för losartan och hydroklortiazid

 • Hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, bihåleinflammation, annan bihålesjukdom
 • Diarré, magont, illamående, matsmältningsbesvär
 • Muskelvärk eller -kramper, bensmärtor, ryggvärk
 • Sömnlöshet, huvudvärk, yrsel
 • Kraftlöshet, trötthet, bröstsmärtor
 • Förhöjda kaliumnivåer (som kan orsaka onormal hjärtrytm), sänkt hemoglobinnivå

Mindre vanliga biverkningar för losartan och hydroklortiazid

 • Blodbrist (anemi), röda eller brunaktiga fläckar på huden (ibland särskilt på fötter, ben, armar och skinkor, med ledvärk, svullna händer och fötter och magsmärtor), blåmärken, minskat antal vita blodkroppar, koagulationsproblem och blåmärken
 • Aptitlöshet, ökad mängd urinsyra eller gikt, förhöjda blodsockervärden, onormala nivåer i blodets saltbalans
 • Oro, nervositet, panikstörning (återkommande anfall av panikångest), förvirring, depression, onormala drömmar, sömnstörningar, sömnighet, minnesrubbningar
 • Myrkrypningar eller liknande förnimmelser, värk i armar och ben, darrningar, migrän, svimning
 • Dimsyn, brännande eller svidande smärta i ögonen, ögoninflammation (konjunktivit), försämrad synskärpa, gulseende
 • Öronringningar, –susningar, tjutande/dånande eller klickande ljud i öronen
 • Lågt blodtryck, som kan uppträda i samband med förändring av kroppsställningen (känsla av yrsel eller svaghet när du ställer dig upp), angina (bröstsmärta), onormala hjärtslag, rubbningar i hjärncirkulationen (TIA, mini-stroke), hjärtattack, hjärtklappning
 • Inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag eller blåmärken
 • Ont i halsen, andnöd, inflammation i luftrören,lunginflammation, vatten i lungorna (som orsakar andningssvårigheter), näsblödning, snuva, nästäppa
 • Förstoppning, gasbesvär, matsmältningsbesvär, magkramper, kräkningar, muntorrhet, spottkörtelinflammation, tandvärk
 • Gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitorna),inflammation i bukspottkörteln
 • Nässelutslag, klåda, hudinflammation, hudutslag, hudrodnad, ljuskänslighet, torr hud, rodnande, svettningar, håravfall
 • Värk i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, ledsvullnad, stelhet, muskelsvaghet
 • Täta blåstömningar (även på natten), onormal njurfunktion, bland annat inflammation i njurarna, urinvägsinfektion, socker i urinen
 • Minskad könsdrift, impotens
 • Svullnad i ansiktet, feber

Sällsynta biverkningar för losartan och hydroklortiazid

 • Leverinflammation, avvikelser i leverfunktionstest