Losamyl Comp

50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Losamyl Comp är ett avregistrerat läkemedel och finns inte längre att köpa.

Losamyl Comp är en angiotensin II-antagonist och diuretikum, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan och Hydroklortiazid

Losamyl Comp biverkningar

Tillverkare är Mylan AB

Utseende

Losamyl Comp 50 mg/12,5 mg: Runda, gula filmdragerade tabletter.

Losamyl Comp 100 mg/25 mg: Runda, gula filmdragerade tabletter.