Losartan Teva

Den här sidan om Losartan Teva ger dig koll på din medicin, vad den är till för, hur den fungerar och vilka biverkningar den kan ge dig. När du läser här så kan du känna dig trygg med ditt läkemedel och du kan sluta oroa dig för vad som händer med din kropp när du tar det.

Losartan Teva finns som två olika sorter. Det finns Losartan Teva som innehåller enbart losartan, och så finns det  Losartan/Hydrochlorothiazide Teva som innehåller både losartan och hydroklortiazid. Du hittar de båda sorterna nedan.

Losartan Teva

Losartan Teva är ett läkemedel som hör till gruppen angiotensin II-antagonister, en typ av läkemedel för att behandla högt blodtryck. Det kan också användas för andra sjukdomar som t.ex. hjärtsvikt, läs mer om det här.

Losartan Teva innehåller en aktiv substans som heter Losartan. Det är det ämnet som påverkar din kropp och sänker ditt blodtryck. Du kan läsa här om hur losartan fungerar.

Losartan Teva är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i två doser; 50 mg och 100 mg, och tabletterna är filmdragerade för att de ska vara lätta att svälja.

Läkemedlet tillhandahålls i Sverige av Teva Sweden AB, som är ett dotterbolag till Teva Pharmaceuticals. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. är ett internationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i Petah Tikva, Israel.

Teva är den största leverantören av generika-läkemedel i USA.

Biverkningar Losartan Teva

Det finns en rad biverkningar som du kan få när du tar Losartan Teva. Några exempel är:

  • orkeslöshet
  • trötthet
  • hjärtklappning
  • huvudvärk

Läs mer här om Losartan Teva biverkningar.

Dina tabletter kan du känna igen på utseendet

Losartan från Teva Sweden AB
Losartan från Teva Sweden AB

Losartan Teva 50 mg: vit, oval, något rundad, präglad med ”50” på den ena sidan, brytskåra på den andra sidan.

Losartan Teva 100 mg: vit, oval, något rundad, präglad med ”100” på den ena sidan, brytskåra på den andra sidan.

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva är ett läkemedel som hör till gruppen angiotensin II-antagonister och diuretikum, en typ av läkemedel för att behandla högt blodtryck. Det kan också användas för andra sjukdomar, läs mer om det här.

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva innehåller två aktiva substanser som heter Losartan och Hydroklortiazid. Det är de ämnena som påverkar din kropp och sänker ditt blodtryck. Du kan läsa här om hur losartan och hydroklortiazid fungerar.

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i tre doser; 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg, och tabletterna är filmdragerade för att de ska vara lätta att svälja.

Läkemedlet tillhandahålls i Sverige av Teva Sweden AB, som är ett dotterbolag till Teva Pharmaceuticals. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. är ett internationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i Petah Tikva, Israel.

Teva är den största leverantören av generika-läkemedel i USA.

Biverkningar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

Det finns en rad biverkningar som du kan få när du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva. Några exempel är:

  • hosta
  • diarré
  • trötthet
  • muskelkramper
  • bröstsmärtor

Läs mer här om Losartan/Hydrochlorotiazide Teva biverkningar.

Dina tabletter kan du känna igen på utseendet

Losartan Teva 100 mg med Hydrochlorothiazide
Losartan Teva 100 mg med 12,5 mg Hydrochlorothiazide tabletter.

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg: gul, oval, bikonvex, märkt med ”5” och ”0” på ena sidan, brytskåra på båda sidor.

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/12,5 mg: vit, oval, bikonvex, märkt med LH på ena sidan och slät på den andra sidan.

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg: gul, oval, bikonvex, märkt med ”100” på ena sidan. Observera att dessa tabletter är gula. Detta till skillnad mot Losartan Teva 100 mg som är vita.