Marozid

50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Receptbelagt läkemedel

Marozid är en angiotensin II-antagonist och diuretikum, en typ av läkemedel mot högt blodtryck.

Aktiv substans: Losartan och Hydroklortiazid

Marozid biverkningar

Tillverkare är Evolan.

Comments are closed.